Rady pro obkládání

Montážní a uživatelský návod: Ohebné obklady Delap®

Co budete potřebovat pro aplikaci na savé povrchy

 • Nůžky (doporučujeme rovné nůžky na plech), případně nůž nebo odlamovací nůž
 • Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo na obklady s prodlouženou dobou zavadnutí C2TE, míchadlo, vědro
 • Ozubenou stěrku pro nanášení lepidla s výškou zubu 6-8 mm
 • Gumový váleček, štětec s krátkou srstí, doporučujeme také menší nádobu na spárování (např. tzv. „fanka“)
 • Vodováha (při aplikaci cihliček, haklíku, 50x50), horkovzdušná pistole (pro větší tvárnost v ohybu)
 • Pinzetu nebo jinou pomůcku na odstranění ochranného papíru

Povrch musí být rovný, suchý a stabilní, nemastný a mrazuvzdorný

 • Všechny podkladové plochy musí být rovné, hladké, suché a stabilní, čisté, odmaštěné s dostatečnou nosností bez přítomnosti prachu. Při venkovním použití musí být obkladové plochy také mrazuvzdorné a povrch nesmí být zmrzlý. Podklad musí být izolovaný od zemní vlhkosti. Staré omítky ošetřete základním penetračním nátěrem. Penetraci na zeď nanášejte pomocí plochého štětce nebo válečku. Flexibilní obklad Delap ® je možné aplikovat i na zateplené povrchy s různými izolanty. Pokud požadujete zachovat paropropustnost obkládané plochy, musí všechny komponenty být rovněž paropropustné (např. systém STYREXON®). Rovněž upozorňujeme zvážit použití velmi tmavých barevných odstínů obkladu na zateplovacím systému – povrch obkladu může na slunci dosahovat zvýšenou teplotu. 

Minimální pracovní teplota při obkládání má být + 5 °C, maximální + 30 °C 

 • Čerstvý obklad chraňte před deštěm.

Všeobecné informace o flexibilním obkladu Delap ®

 • Barevnost povrchu před aplikací můžete zkontrolovat odlepením ochranného papíru, který je ale potřeba ihned nalepit zpět. Obklad Delap ® je vyráběn ručně z přírodních materiálů, drobná barevná různorodost je přirozenou vlastností obkladu. Obklady skladujte v suchém prostředí při teplotách do 25 °C. Obklady doporučujeme spotřebovat do 12 měsíců od data zakoupení. Upozorňujeme, že při teplotě pod 10 °C je skladovaný obklad křehký a může se při manipulaci poškodit (zlomit). 

Aplikace formátu ozdobná, bouraná a stará cihla

 • 52 ks obkladů 73x243 mm ± 1 mm tvoří 1 m2 s 8-10 mm spárami. Menší spáry z estetického hlediska nedoporučujeme. Z více balení vybalte obklady, oddělte od sebe v místě perforace, rozeberte na jednotlivé kusy, zamíchejte a náhodně nalepujte. Pracovní postup viz lepení a spárování.  

Aplikace formátu rohová cihla

 • 32 ks rohových obkladů 73x360 mm ± 1 mm + 3 ks ozdobná cihla tvoří 1 m2 s 8-10 mm spárami. Pokud používáte rohové cihly jako doplněk k cihle bourané nebo staré doporučujeme nůžkami přizpůsobit tvar rohové cihly celku. Pro lepší tvarovatelnost (např. při obkládání rohů) doporučujeme zadní část obkladu v místě požadovaného ohybu nahřát horkovzdušnou pistolí (flexibilita obkladu se zvyšuje s rostoucí teplotou). Z více balení vybalte obklady, oddělte od sebe v místě perforace, rozeberte na jednotlivé kusy, zamíchejte a náhodně nalepujte.  Pracovní postup viz lepení a spárování.

Aplikace formátu haklík, 50x50

 • z více balení vybalte obklady, oddělte od sebe v místě perforace, rozeberte na jednotlivé kusy, zamíchejte a náhodně nalepujte. Spáry doporučujeme 8-10 mm. Menší spáry z estetického hlediska nedoporučujeme. Pracovní postup viz lepení a spárování.

Aplikace formátu skála, kámen a mini kámen

 • z více balení vybalte obklady, oddělte od sebe v místě perforace, rozeberte na jednotlivé kusy, zamíchejte a náhodně nalepujte. Podle potřeby upravujte velikost a tvar obkladu. Dělením obkladu na menší části se dosáhne působivějšího vzhledu. Standardní balení obsahuje 4 m2 při předpokladu min. 10 % spár na ploše. V exteriéru doporučujeme 10 - 15 % spár na ploše. Pracovní postup viz lepení a spárování.      

Lepení a spárování

 • Při lepení na savé podklady se používá flexibilní mrazuvzdorné lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí třídy C2TE dle EN 12004+A1. Spotřeba cca 4-5 kg/m2. Lepidlo připravíme k aplikaci a aplikujeme dle návodu výrobce lepidla. Na připravený podklad za pracovní teploty dle tohoto návodu nanášíme lepidlo v tloušťce cca 6 mm na menší plochu 0.5-1 m2 ozubenou stěrkou. Zkontrolujeme, zda ochranný papír zcela přiléhá k obkladu. Obklad vtlačíme do lepidla ochranným papírem nahoru tak, aby lepidlo bylo vytlačeno na okrajích. Doporučujeme jemné převálcování gumovým válečkem. Dbejte na to, aby pod celou plochou obkladu bylo lepidlo, neboť jen tak obklad řádně přilne. Doporučujeme začít lepení obkladu od horního okraje obkládané plochy. Při nalepování obkladů dejte pozor na vodorovné a svislé umístnění. Tloušťka obkladů je rozdílná v rozmezí 2-4 mm, což podporuje přírodní efekt obkládané plochy. Spárování začneme ihned, dokud lepidlo ve spáře mezi jednotlivými obklady je měkké. Nepotřebujete žádnou spárovací hmotu, pouze vytlačené lepidlo. Doporučujeme malé množství lepidla namíchat do kašovité konzistence v menší nádobě a postupně ho doplňovat do spáry pomocí štětce s krátkou srstí. Lepidlo ve spáře roztírejte štětcem až k ochrannému papíru. Nedoporučujeme používat při úpravě spáry vodu z důvodu nebezpečí zatečení znečištěné vody pod ochranný papír a dále může zapříčinit nerovnoměrnost barevnosti spáry. Po zavadnutí lepidla (lepidlo již na dotek „nešpiní“) odstraňte ochranný papír. Pokud lepidlo necháte zcela vytvrdnout, odstraňování ochranného papíru bude pracnější. Při venkovní aplikaci ošetříme spáru vhodnou hydrofobní impregnací. 

Údržba obkladů

 

NovýE-SHOPzde